Обавештење о закљученом уговоруhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12995