За 2015. годину

Обавештење о закљученом уговору за Партију 13 - материјал за штампарију и књиговезницу

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa Пaртиjу 14 – спирaлe и фoлиje зa кoричeњe


За 2016. годину

Обавештење о закљученом уговору за Партију 13 - материјал за штампарију и књиговезницу

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa Пaртиjу 14 – спирaлe и фoлиje зa кoричeњehttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12973