Република Србија
Министарство финансија
Билтен јавних финансија за месец мај 2016

Садржај:

Текућа макроекономска и фискална кретања

I Макроекономска кретања

II Фискална кретања

• Буџет Републике Србије
• Буџет Војводине
• Буџети општина и градова
• Финансијски планови ООСО

III Јавни дуг
• Методолошка објашњења

Преузмите цео документ:

Билтен јавних финансија за месец мај 2016http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12286