Програм и Акциони план за решавање проблематичних кредитаСтратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита

Стратегија за решавање проблематичних кредита - резимеИзвештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2015 и I квартал 2016. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2016. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2017 и I квартал 2018. године

English version

Нaрoднa Бaнкa Србиje je у склaду сa Стрaтeгиjoм зa рeшaвaњe прoблeмaтичних крeдитa усвojилa Акциони план за спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита.

Вишe дeтaљa пoглeдajтe нa линку:

http://www.nbs.rs/internet/latinica/55/npl/akcioni_plan.pdf

http://www.nbs.rs/internet/english/55/npl/action_plan.pdf


Позив на учешће у Јавном форуму до 20. маја 2016. године
Нацрт анализе постојећих препрека за продају проблематичних кредита у Србијиhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12048