Република Србија
Министарства финансија

Часопис Финансије, број 1-6/2007
ИССН  0015-2145
УДК 336

Садржај:

ЧЛАНЦИ
· Бојан Антић - ФИНАНСИЈСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА - ГРАДУАЛИЗАМ ИЛИ ШОК ТЕРАПИЈА
· Јасмина Роскић - ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И ЗАШТИТУ ИНОСТРАНИХ УЛАГАЊА У СРБИЈИ
· Др Саша Муминовић, др Владан Павловић - АТРАКТИВНОСТ ИНВЕСТИРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
· Проф. др Гордана Гасми - ПРИНЦИПИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ У КОНТЕКСТУ ПРОЦЕСА СТАБИЛИЗАЦИЈЕ И АСОЦИЈАЦИЈЕ – ПУТОКАЗ ЗА
ХАРМОНИЗАЦИЈУ У СРБИЈИ
· Др Бојан Ђорђевић - ИНОВАТИВНИ ПРОЦЕСИ У БАНКАМА: БРЕНДИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
· Мр Викторија Јазић - УПРАВЉАЊЕ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
· Александар Малишић - ОСНОВНА ПРАВИЛА И ТЕХНИКЕ ИНВЕСТИРАЊА У ФИНАНСИЈСКЕ
ИНСТРУМЕНТЕ
· Др Срђан Маринковић - ТРАНСПАРЕНТНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА: ОСВРТ НА БЕОГРАДСКУ БЕРЗУ

ПОСЛОВНА ПРАКСА
· Миодраг Арсић - ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА НЕРЕЗИДЕНТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРИКАЗИ
· Мр Биљана Витковић - „ДЕЛАЊЕ И СИСТЕМ СВЕТА“

 

Преузмите цео текст:

PDF Часопис Финансије 1-6-2007

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11715