Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 3, март 2015.
ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ


Порез на доходак грађана
Порески поступак и пореска администрација

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ


Платни промет
Рачуноводство
Рeгулисaњe oбaвeзa Рeпубликe Србиje пo oснoву зajмa зa приврeдни рaзвoj


ФИНАНСИЈСКИ ПРОПИСИ ДОНЕТИ У МАРТУ 2015. ГОДИНЕ

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2015http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11300