Република Србија
Министарство финансија
Билтен јавних финансија за месец октобар 2014

Садржај:

Текућа макроекономска и фискална кретања

I Макроекономска кретања

II Фискална кретања

• Буџет Републике Србије
• Буџет Војводине
• Буџети општина и градова
• Финансијски планови ООСО

III Јавни дуг

IV Методолошка објашњења

Преузмите документ:

Билтен јавних финансија за месец октобар 2014http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11105