Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 11, новембар
2014.
ISSN 0354-3242

Садржај:


ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ


Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана
Порези на употребу, држање и ношење добара

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

АКЦИЗЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

Ревизија


ПОДСЕТНИК


Преузмите цео документ:

PDF Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2014
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10984