Тумачења SIC - 7 – Увођење евра

Тумачења SIC - 10 – Државна помоћ – Без конкретног повезивања са пословним активностима

Тумачења SIC - 15 – Опетаривни лизинг - подстицаји

Тумачења SIC - 25 – Порез на добитак – промене пореског статуса ентитета или његових акционара

Тумачења SIC - 27 – Процена суштине трансакција које укључују правни облик лизинга

Тумачења SIC - 29 – Уговори о концесији за пружање услуга: обелодањивање

Тумачења SIC - 31 – Приход – трансакције размене које укључују и услуге рекламирања

Тумачења SIC - 32 – Нематеријална имовина – Трошкови веб-сајтаhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10268