Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 11, новембар
2013.
ISSN 0354-3242

Садржај:


ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ


Порез на додату вредност

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

ЈАВНА СВОЈИНА


ПОДСЕТНИК


Преузмите цео документ:

PDF Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2013
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10041