Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Usluge > Pravna pomoć u postupku ostvarivanja alimentacionih potraživanja iz inostranstva

Pravna pomoć u postupku ostvarivanja alimentacionih potraživanja iz inostranstva
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Poverioci alimentacije koji imaju prebivalište na teritriji Republike Srbije mogu ovom Ministarstvu da podnesu zahtev za pokretanje postupka po Konvenciji o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu od 20. juna 1956. godine ("Sl. list SFRJ", dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br.2/1960) protiv dužnika koji imaju boravak na teritoriji neke druge države potpisnice Konvencije. Po prijemu inicijalnog zahteva, podnosiocu se dostavlja uputstvo za podnošenje zahteva za izdržavanje. U skladu sa članom 6. stav 3. Konvencije, postupak i sva pitanja povodom ostvarivanja alimentacionih zahteva, regulišu se prema zakonu države dužnika, odnosno njenom međunarodnom privatnom pravu.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija, u Informatoru o radu Ministarstva finansija i na portalu eUprava.

Informator o radu Ministarstva finansija

Portal eUpravabullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd