Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Usluge > Pružanje informacija od javnog značaja

Pružanje informacija od javnog značaja
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, Br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), informacije i dokumenti kojima raspolaže Ministarstvo finansija, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom ovog Ministarstva dostupni su svakome radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podneti:

  • pisanim putem na adresu: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd
  • predajom neposredno Prijemnoj kancelariji Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, ulica Nemanjina br. 22-26

Usmeni zahtev u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama saopštava se u zapisnik u pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20, soba br. 19, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju.

Svi zahtevi za pristup informacijama naslovljeni na ovlašćeno lice a koji su pristigli u pisarnicu Ministarstva finansija putem pošte ili su predati u pisarnicu, upućuju se ovlašćenom licu.

PDF Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

 

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija, u Informatoru o radu Ministarstva finansija i na portalu eUprava.

Informator o radu Ministarstva finansija

Portal eUpravabullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd