Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Memorandum o budžetu > Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 1) podtačka (5) Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09),
Vlada usvaja

MEMORANDUM
O BUDžETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI
ZA 2011. GODINU, SA PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU
I MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD OD 2011. DO 2013. GODINE

1. Tekuća makroekonomska kretanja

1.1 Ekonomska kretanja u 2009. godini

Prelom ekonomskih trendova u Srbiji započet je u drugoj polovini 2008. godine sa prelivanjem negativnih efekata globalne finansijske i ekonomske krize na privredu i finansije Srbije. Kriza je, nakon visokih stopa privrednog rasta u periodu 2001-2008. godine, uslovila usporavanje i opadanje privredne aktivnosti i spoljnotrgovinske razmene kao posledica pada inostrane i domaće tražnje i smanjenja kapitalnih priliva iz inostranstva zbog opreznosti investitora i pogoršanja uslova na svetskim finansijskim tržištima. Naredna tabela prikazuje opadajuće tendencije u privredi Srbije formirane u periodu ekonomske krize.

Preuzmite ceo dokument

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd