Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni > Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006), sa izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS“, br. 47/11 i 93/12) i izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 83/16 – primenjuje se od 1. januara 2017. godine)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006), sa izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS“, br. 47/11 i 93/12) i izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 83/16 – primenjuje se od 1. januara 2017. godine)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

Z A K O N

O FINANSIRANjU LOKALNE SAMOUPRAVE

„Službeni glasnik RS“, br. 62 od 19. jula 2006, 47 od 29. juna 2011, 93 od 28. septembra 2012, 83 od 10. oktobra 2016, 104 od 23. decembra 2016 - dr. zakon


I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se obezbeđivanje sredstava opštinama, gradovima i gradu Beogradu (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) za obavljanje izvornih i poverenih poslova.

Preuzmite ceo tekst zakona:
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd