Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Организационе јединице > Сектор за праћење фискалних ризика

Сектор за праћење фискалних ризика
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу

Сектор за праћење фискалних ризика обавља студијско-аналитичке послове који се односе на: припрему и израду Извештаја о фискалним ризицима, обавља стручне послове који се односе на: анализу фискалних ризика који произилазе из пословања републичких јавних предузећа, привредних друштава која обављају делатност од општег интереса и осталих државних предузећа, преко годишњих програма пословања, програма развоја, тромесечних извештаја о пословању, финансијских извештаја, извештаја о извршеној ревизији; припрему анализа које се односе на пословање јавних предузећа и њихов утицај на макроекономску стабилност, привредни раст и јавне финансије; учешће у изради нацрта закона и предлога других прописа који се односе на јавна предузећа; периодичну припрему извештаја о пословању јавних предузећа у складу са преузетим обавезама према међународним финансијским институцијама; сарадњу у припреми делова за фискалну стратегију за наредни средњорочни период; периодично праћење стања и кретања обавеза покривених државним гаранцијама, у сарадњи са Управом за јавни дуг; праћење и анализу главних ризика повезаних са финансијским сектором у Србији, нарочито ризика у вези са величином и будућим кретањима потенцијалних (континтентних) обавеза финансијског сектора (ризици везани за пословање државних банака, стање и кретање проблематичних кредита и сл); анализу фактора ризика који утичу на пореске и непореске буџетске приходе (нпр. утицај сиве економије); анализу ризика повезаних са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним партнерствима; даљи развој и унапређење Програма за финансирање ризика од елементарних непогода, као и пратећих активности из акционог плана у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима; анализу ризика у вези са последицама елементарних непогода и њиховим финансијским ефектима на републички буџет и буџете локалних самоуправа; анализу ризика у вези са осталим потенцијалним обавезама које нису претходно поменуте (судски спорови и сл.); периодичну припрему извештаја о постојећим и потенцијалним фискалним ризицима; пружање неопходних информација за израду стратешких докумената Владе (ERP, ESRP, PFM итд); сарадњу и координацију са другим министарствима, институцијама, органима државне управе, јавним и другим предузећима где се држава јавља као (су)власник, као и унутрашњим јединицама у оквиру Министарства финансија

У Сектору за праћење фискaлних ризика обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица, и то:

1. Одсек за праћење фискалних ризика везаних за пословање јавног сектора
2. Група за праћење осталих фискалних ризика

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд