Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (“Службени гласник РС“, бр. 99/2018)

Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (“Службени гласник РС“, бр. 99/2018)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 96. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испрaвка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор

Основне одредбе

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин утврђивања и евидентирања (упис, промена података и брисање) корисника јавних средстава, као и правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета, у Евиденцији корисника јавних средстава (у даљем тексту: Евиденција КЈС) код Министарства финансија – Управе за трезор (у даљем тексту: Управа).

На основу података из евиденције из става 1. овог члана утврђују се и евидентирају корисници јавних средстава у списку корисника јавних средстава, који посебним актом утврђује министар надлежан за послове финансија.

Овим правилником прописују се и услови и начин за отварање и укидање динарских и девизних подрачуна (у даљем тексту: подрачуни) консолидованог рачуна трезора код Управе, који се воде у Евиденцији подрачуна корисника јавних средстава код Управе (у даљем тексту: Евиденција подрачуна КЈС).bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд