Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni > Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
ZAKON
o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom
(„Službeni glasnik RS“, br. 95/2018)


Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: „Zajmoprimac”) po osnovu dugoročnog kredita odobrenog od strane grupe ponuđača, koju čine: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd i Komercijalna banka a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u evrima, u iznosu do 10.000.000 evra (slovima: desetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u evrima, u iznosu do 10.000.000 evra (slovima: desetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; OTP banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u evrima, u iznosu do 10.000.000 evra (slovima: desetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Vojvođanska banka a.d. Novi Sad u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u evrima, u iznosu do 30.000.000 evra (slovima: tridesetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova. 

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd