Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni > Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza) "Službeni glasnik RS", broj 95/2018

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza) "Službeni glasnik RS", broj 95/2018
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
ZAKON
o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza)
"Službeni glasnik RS", broj 95 od 8. decembra 2018.

Član 1.
Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: „Zajmoprimac”) po osnovu Ugovora o kreditu broj 00-420-8501715.7, za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), odobrenom od strane Banca Intesa a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Ugovor o kreditu”), u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u evrima, u iznosu do 20.000.000 evra (slovima: dvadesetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd