Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга буџетске инспекције („Службени гласник РС“, бр. 90/2018)

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга буџетске инспекције („Службени гласник РС“, бр. 90/2018)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 9. став 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РСˮ, бр. 36/15 и 44/18 – др. закон), а у вези са чланом 90. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
Mинистар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга буџетске инспекције
"Службени гласник РС", број 90 од 21. новембра 2018.


Предмет
Члан 1.

Овим правилником прописују се посебни елементи процене ризика, учесталост вршења, односно утврђивање приоритета вршења инспекцијског надзора, односно контроле (у даљем тексту: инспекцијска контрола) на основу процене ризика и посебни елементи програма инспекцијске контроле у областима из делокруга буџетске инспекције.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд