Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva - dokumenti > Arhiva - dokumenti javnih politika

Arhiva - dokumenti javnih politika
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
ERP


Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020

Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. (nacrt) – javna rasprava od 29. decembra 2017. do 19. januara 2018. 

Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020.


Program ekonomskih reformi za period od 2016.do 2018. godine (ERP)

Nacrt poglavlja 4 Prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019. – komentari i sugestije do 23. januara 2017. godine

ERP 2016 - 2018

Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

Godišnji izveštaj EK o napretku Srbije_2016

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

Nacionalni program ekonomskih reformi za period od 2015. do 2017. godine
Matrica ekonomskih politika i strukturnih reformi u periodu od 2015. do 2017. godine

Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019PFM

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od januara do decembra 2018.godine . Nakon usaglašavanja sa komentarima nadležnih institucija i sa komentarima Evropske komisije, dokument će biti usvojen od strane Vlade Republike Srbije.

Nacrt Izveštaja o sprovođenju programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od januara do decembra 2018. godineNacionalni program za suzbijanje sive ekonomije

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomijeStrategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016.

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", 61/2009, 23/2013)

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", 61/2009)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd