Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Interna akta > Strategija upravljanja rizicima Ministarstva finansija, januar 2018. godine

Strategija upravljanja rizicima Ministarstva finansija, januar 2018. godine
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
U skladu sa odredbama člana 81. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–ispravka, 108/13, 142/14, 68/2015 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17) i, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 99/11 i 106/13), sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja sveobuhvatni sistem unutrašnjih kontrola koji uspostavlja i za koji je odgovoran rukovodilac korisnika javnih sredstava, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna uverenost da će se u ostvarivanju ciljeva budžeta i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, efikasno i efektivno.

Dalji razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole inicirao je i razvoj sistema upravljanja rizicima i u skladu sa tim je Rešenjem ministra broj 021-01-00146/17-08 od 12. januara 2018. godine usvojena Strategija upravljanja rizicima u Ministarstvu finansija.

Strategija upravljanja rizicima predstavlja strateški dokument koji upotpunjuje dalji razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i ima za cilj da se u Ministarstvu finansija uvede praksa upravljanja rizicima i uspostavi okvir kojim će se i u budućem periodu razvijati sam proces upravljanja.

Rešenje o usvajanju Strategije upravljanja rizicima Ministarstva finansija, broj 021-01-00146/17-08 od 12. januara 2018. godine

Strategija upravljanja rizicima Ministarstva finansija

Obrazac za utvrđivanje i procenu rizika


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd