Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Fiskalna strategija > Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu člana 27v stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15 i 99/16),
Vlada usvaja

FISKALNU STRATEGIJU
ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
I. MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE

1. Opšti okvir i glavni ciljevi i smernice ekonomske politike

Očuvanje fiskalne stabilnosti uz podršku rastu

Republika Srbija uspešno privodi kraju sprovođenje trogodišnjeg programa fiskalne konsolidacije kroz Aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom (u daljem tekstu: MMF). Na kraju 2014. godine deficit sektora države iznosio je 6,6% bruto domaćeg proizvoda (u daljem tekstu: BDP), dok je dug sektora države iznosio 71,8% BDP sa rastućim trendom. Pred nama su bila dva puta, jedan je vodio u potpunu destabilizaciju javnih finansija i krizu javnog duga, dok je drugi podrazumevao primenu teških ali nužnih mera za ozdravljenje državnih finansija.

Postignuti rezultati u sprovođenju programa su impresivni. Prvobitni cilj potrebnog strukturnog prilagođavanja fiskalnog rezultata od 4% BDP je značajno premašen. U prethodne tri godine ostvareno je trajno poboljšanje rezultata od oko 6% BDP. Javni dug je od 2016. godine na silaznoj putanji, što je postignuto godinu dana ranije nego što je predviđeno programom.

Prioritet u narednom srednjoročnom periodu je očuvanje dostignuća u fiskalnoj oblasti koja su postignuta uz velike napore, uz podršku inicijativama koje bi trebalo da podstaknu rast, kao što je povećanje javnih investicija i smanjenje poreskog opterećenja za radnike sa niskim nivoom dohotka.

Fiskalna strategija za 2018. godinu  sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd