Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva propisa - javne rasprave

Arhiva propisa - javne rasprave
Verzija za štampu Pošalji prijateljuDOC Obrazac za komentare


Sugestije i primedbe mogu da se dostave na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 28. septembra 2018. godine, do 15,30 časova.
Eventualne primedbe i sugestije mogu da se dostave na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 2. jula 2018. godine, do kraja radnog vremena.

Eventualne primedbe i sugestije mogu da se dostave na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 26. juna 2018. godine, do kraja radnog vremena.

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje


Eventualne primedbe i sugestije mogu da se dostave na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 26. juna 2018. godine, do kraja radnog vremena.

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građanaOBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU OKRUGLOG STOLA NA TEMU NACRTA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Prezentacija i javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara u formi okruglog stola održaće se u utorak 20. marta 2018. godine, u vremenu od 14h-16h, u prostorijama Regionalne privredne komore Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad.

OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU OKRUGLOG STOLA NA TEMU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Prezentacija i javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara u formi okruglog stola, održaće se, u četvrtak 1. februara 2018. godine, sa početkom u 12h, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd.


Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Prilog 8

Prilog 9

Prilog 10

Prilog 11

Prilog 12

Prilog 13

Prilog 14

Prilog 15

Prilog 16

Prilog 17

Obrazloženje

Zaključak o sprovođenju javne rasprave

Program javne rasprave

Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-1623/2018 od 21. februara 2018. godine, kojim je izvršena izmena Zaključka 05 Broj: 011-13022/2017 od 27. decembra 2017. godine, kojim je izmenjen je rok za sprovođenje javne rasprave – isti je produžen do 5. marta 2018. godine.

Program o izmenama Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-2207/2018 od 15. marta 2018. godine, kojim je izvršena izmena Zaključka 05 Broj: 011-1623/2018 od 21. februara 2018. godine, kojim je izmenjen rok za sprovođenje javne rasprave – isti je produžen do 20. marta 2018. godine.

Program o izmenama Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Poziv za učešće u javnoj raspravi

Obrazac – primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o naknadma

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobaraNacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, april 2018.

Obrazloženje Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, april 2018.


Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, april 2018.

Obrazloženje Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, april 2018.

Pregled odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se menjaju, odnosno dopunjuju, april 2018Program Ekonomskih reformi 2016-2018. godina Poglavlja 4. i 5. Radna verzija

Javni poziv za dostavljanje komentara i sugestijaNacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, decembar 2017.

Obrazloženje sa pregledom odredaba Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje se menjaju, odnosno dopunjuju
U Ministarstvu finansija trenutno su u izradi podzakonska akta iz oblasti akciza. Imajući u vidu značaj istih, kako za poslovanje privrednih subjekata, tako i za fiskalni interes Republike Srbije, ministarstvo objavljuje Radne verzije sledećih podzakonskih akata:

Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića, 10.08.2017.
Obrazac AM  - K
Obrazac ZAM - CA
Obrazac ZAM - K


Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza, 10.08.2017.

Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, 10.08.2017.

Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini, načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave, 10.08.2017.
Obrazac PP OA

Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju, 10.08.2017.
Obrazac PP OAEL

Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića., 10.08.2017.


Sugestije i primedbe mogu se dostaviti u elektronskoj formi na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 10.08.2017. godine, do kraja radnog vremena.Zaključak Odbora Vlade za privredu i finansije

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi sa Programom javne rasprave

Predlog strategije za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine

Akcioni plan za sprovođenje Strategije

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspraviNacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave

Obrazloženje Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samoupraveJavna rasprava - Nacrt zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnostiJavna rasprava - Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci, 30.12.2014. godine

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteciJavna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, 1.8.2014. godine

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, 2.9.2014. godineJavna rasprava o Nacrtu zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, 26.12.2014. godine

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, 19.1.2015. godineJavna rasprava o Nacrtu zakona o osiguranju depozita, 26.12.2014. godine

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Agenciji za osiguranje depozita, 26.12.2014. godine


Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave

Program javne rasprave

Obrazac učešća u javnoj raspravi

 Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave

Obrazloženje Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd