Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива подзаконских аката - царине

Архива подзаконских аката - царине
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Царинска тарифа

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 109 од 5. децембра 2017. год.)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/2016 и 17/2017) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 17/2017)
 

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/16 од 7. децембра 2016. године)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину – пречишћен текст утврдило Министарство финансија (“Службени гласник РС”, бр. 98/15 и 50/16)

Уредба о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 3.6.2016. год.)

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14, 143/14 и 43/15, пречишћен текст)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину

Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 143/14)

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14 и 143/14, пречишћен текст)

Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 43/15)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 64/14)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13, 117/13, 64/14 и 73/14)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13 и 117/13)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 73/14)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 119/13)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 107/13)

 Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 29/13

  Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2013. годину, („Службени гласник РС“ број 115/12)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 115/12 i 29/13, пречишћен текстЗаштита права интелектуалне својине на граници

Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС“ број 86/10)

Прилог 1

Прилог 2Царинске дажбине

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
(„Службени гласник РС“, бр. 115/17 и 23/18) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија


Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
(„Службени гласник РС“, бр. 115/17)


Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 48/10 и 74/11)

Уредба о допуни Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 63/2013)Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 и 108/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
 
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу – пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РСˮ, бр.  28/15, 57/15, 113/15 и 60/16)Одлукa о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2016. години („Службени гласник  РСˮ, број 105/15)

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2015. години ("Службени гласник РС", број140/14)

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС” бр. 27/10, 97/11 и 105/15)

Одлукa о измени Oдлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС” број 105/15)

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производa , „Службени гласник РС“ број 27/10 и 97/11

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, „Службени гласник РС“ број 27/10


Одлукa о измени одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 143/14)

Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине  („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12 и 106/13)

Одлука o одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РС”, бр.124/12)

Одлука о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбинa, „Службени гласник РС“ број 27/10, 51/10, 88/10, 25/11 и 46/13; пречишћен текст

Одлука о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина („Службени гласник РС“ број 91/12)Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. години („Службени гласник РСˮ, број 106/13)

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12, 25/13 и 34/13; пречишћен текст)

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12)

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 34/12)

Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа („Службени гласник РС“ број 83/10)Декларације и други обрасци

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017 и 83/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017 и 69/2017 ) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС", бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017 и 46/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016 и 8/2017)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016 и 79/2016)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку „Службени гласник РС“ број 29/10
Обрасци (.zip)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку,  „Службени гласник Републике Србије” бр. 7/15
Прилог 1: Јединственa царинскa исправa (ЈЦИ)
Прилог 2: Додатни образац ЈЦИ (ЈЦИ БИС)
Прилог 3: Образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система
Прилог 4: Додатни образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система
Прилог 5: Попуњавање јединствене царинске исправе
Прилог 6: Означавање рубрика образаца из прилога 1. и 2. које морају бити видљиве приликом самокопирања
Прилог 7: Oзначавање рубрика образаца из прилога 3. и 4. које морају бити видљиве приликом самокопирања
Прилог 8: Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку
Прилог 9: Електронска транзитна декларација
Прилог 10: Додатне шифре за нови компјутеризовани транзитни систем
Прилог 11: Транзитни пратећи документ
Прилог 12: Списак наименовања
Прилог 13: Транзитни/сигурносни пратећи документ (ТСПД)
Прилог 14: Транзитни/сигурносни списак наименовања (ТССН)
Прилог 15: Резервни поступак за поступак транзитa
Прилог 16: Улазна и излазна сажета декларација
Прилог 17: Сигурносни и безбедносни документ (СБД)
Прилог 18: Сигурносни и безбедносни списак наименовања
Прилог 19: Начин попуњавања рубрика Сажете декларације за привремени смештај
Прилог 20: Образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ)
Прилог 21: Додатни образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ БИС)
Прилог 22: Коришћење сета обрасца Декларације о царинској вредности
Прилог 23: Списак пошиљке
Прилог 24: Начин попуњавања рубрика Списка пошиљке
Прилог 25: Захтев и одобрење за царинске поступке са економским дејством
Прилог 26: Начин попуњавања Захтева за издавање одобрења за коришћење царинског поступка са економским дејством
Прилог 27: Сажета декларација за привремени смештај
Прилог 28: Обавештење о транзиту
Царински дозвољено поступањеУредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 44/2016)

Уредбa o допуни Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 95/2015)

Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 93/10, 63/13 и 145/14, пречишћен текст)

Уредба о царински дозвољеном поступању са робом, „Службени гласник РС“ број 93/2010
Прилози (.zip)Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Службени гласник РС“, бр. 136/ 2014, 65/ 2015, 16/2016 и 102/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Aутономном покрајином Косово и Метохија ("Службени гласник РС" број 86/10)

Правилник о начину употребе и трајању службене одеће овлашћених и других царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 113/2007 и 58/2010) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о изгледу службеног одела царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 8/2006, 94/2006, 25/2009, 30/2012 и 5/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017, 101/2017 и 108/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017 и 101/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017 и 96/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017 и 46/2017) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника 

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака ("Службени гласник РС", бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011,  94/2011, 54/2012, 12/2013,  18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016 и 95/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака ("Службени гласник РС", бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011,  94/2011, 54/2012, 12/2013,  18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016 и 7/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа  („Службени гласник РС“, бр. 113 од 20. децембра 2013. год.)bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд