Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива подзаконских аката - царине

Архива подзаконских аката - царине
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Царинска тарифа
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 109 од 5. децембра 2017. год.)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/2016 и 17/2017) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 17/2017)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/16 од 7. децембра 2016. године)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину – пречишћен текст утврдило Министарство финансија (“Службени гласник РС”, бр. 98/15 и 50/16)
Уредба о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 3.6.2016. год.)
Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14, 143/14 и 43/15, пречишћен текст)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину
Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 143/14)
Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14 и 143/14, пречишћен текст)
Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 43/15)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 64/14)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13, 117/13, 64/14 и 73/14)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13 и 117/13)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 73/14)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 119/13)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 107/13)
 Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 29/13
  Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2013. годину, („Службени гласник РС“ број 115/12)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 115/12 i 29/13, пречишћен текст

Заштита права интелектуалне својине на граници
Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС“ број 86/10)
Прилог 1
Прилог 2

Царинске дажбине
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
(„Службени гласник РС“, бр. 115/17 и 23/18) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 48/10 и 74/11)
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на  одређену робу, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС“, бр.28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16 и 115/17)
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 и 108/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлукa о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2016. години („Службени гласник  РСˮ, број 105/15)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2015. години ("Службени гласник РС", број140/14)
Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС” бр. 27/10, 97/11 и 105/15)
Одлукa о измени Oдлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС” број 105/15)
Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производa , „Службени гласник РС“ број 27/10 и 97/11
Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине  („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12 и 106/13)
Одлука o одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РС”, бр.124/12)
Одлука о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбинa, „Службени гласник РС“ број 27/10, 51/10, 88/10, 25/11 и 46/13; пречишћен текст
Одлука о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина („Службени гласник РС“ број 91/12)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. години („Службени гласник РСˮ, број 106/13)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12, 25/13 и 34/13; пречишћен текст)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12)
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 34/12)
Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа („Службени гласник РС“ број 83/10)


Декларације и други обрасци
Царински дозвољено поступање
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017 и 83/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017 и 69/2017 ) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС", бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017 и 46/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016 и 8/2017)
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016 и 79/2016)
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку „Службени гласник РС“ број 29/10
Обрасци (.zip)
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку,  „Службени гласник Републике Србије” бр. 7/15
Прилог 1: Јединственa царинскa исправa (ЈЦИ)
Прилог 2: Додатни образац ЈЦИ (ЈЦИ БИС)
Прилог 3: Образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система
Прилог 4: Додатни образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система
Прилог 5: Попуњавање јединствене царинске исправе
Прилог 6: Означавање рубрика образаца из прилога 1. и 2. које морају бити видљиве приликом самокопирања
Прилог 7: Oзначавање рубрика образаца из прилога 3. и 4. које морају бити видљиве приликом самокопирања
Прилог 8: Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку
Прилог 9: Електронска транзитна декларација
Прилог 10: Додатне шифре за нови компјутеризовани транзитни систем
Прилог 11: Транзитни пратећи документ
Прилог 12: Списак наименовања
Прилог 13: Транзитни/сигурносни пратећи документ (ТСПД)
Прилог 14: Транзитни/сигурносни списак наименовања (ТССН)
Прилог 15: Резервни поступак за поступак транзитa
Прилог 16: Улазна и излазна сажета декларација
Прилог 17: Сигурносни и безбедносни документ (СБД)
Прилог 18: Сигурносни и безбедносни списак наименовања
Прилог 19: Начин попуњавања рубрика Сажете декларације за привремени смештај
Прилог 20: Образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ)
Прилог 21: Додатни образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ БИС)
Прилог 22: Коришћење сета обрасца Декларације о царинској вредности
Прилог 23: Списак пошиљке
Прилог 24: Начин попуњавања рубрика Списка пошиљке
Прилог 25: Захтев и одобрење за царинске поступке са економским дејством
Прилог 26: Начин попуњавања Захтева за издавање одобрења за коришћење царинског поступка са економским дејством
Прилог 27: Сажета декларација за привремени смештај
Прилог 28: Обавештење о транзиту

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017, 101/2017, 108/2017, 25/2018, 44/2018 и 103/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 и 93/2018)  – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу робе
PDF Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија

PDF Образац П1
PDF Образац П2
PDF Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије
PDF Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије
PDF Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије
PDF Образац 4 : Извештај о допреми електричне енергије са АПКМ
PDF Образац 5 : Извештај о отпреми електричне енергије на АПКМ
PDF Образац 6: Извештај о транзиту електричне енергије са АПКМ преко Републике ван АПКМ у иностранство
PDF Образац 7: Извештај о транзиту електричне енергије из иностранства преко Републике ван АПКМ на АПКМ
PDF Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије
PDF Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије
PDF Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије
PDF Образац Е4: Евиденција допремe електричне енергије са АПКМ
PDF Образац Е5: Евиденција отпремe електричне енергије на АПКМ
PDF Образац Е6: Евиденција транзита електричне енергије са АПКМ преко Републике ван АПКМ у иностранство
PDF Образац Е7: Евиденција транзита електричне енергије из иностранства преко Републике ван АПКМ на АПКМ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 44/2016)
Уредбa o допуни Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 95/2015)
Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 93/10, 63/13 и 145/14, пречишћен текст)
Уредба о царински дозвољеном поступању са робом, „Службени гласник РС“ број 93/2010
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд