Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva podzakonskih akata - PDV

Arhiva podzakonskih akata - PDV
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Porez na dodatu vrednost


Pravilnik  o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 21/2017) – primenjuje se od 1. aprila 2017. god.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16)

Pravilnik  o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017 i 119/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90 od 6. oktobra 2017. god.)
Obrazac POPDV

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", br. 80/2016 i 109/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", br. 80 od 30. septembra 2016. god) - primenjuje se od 1. januara 2017. godine; danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS”, br. 120/12)

PDF Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, 18.8.2004. godine
PDF 1. Spisak organizacionih jedinica - objavljeno
PDF 2. EPPDV - Evidentiranje
PDF 3. PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju
PDF 4. ZBPDV - Zahtev za brisanje PDV
PDF 5. PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije
PDF 6. PPPDV - Poreska prijava

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Službeni glasnik RS“,br. 108/04, 130/04-ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15 i 109/16) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Službeni glasnik RS“, br. 108/04, 130/04 - ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, 1.10.2012. godine

PDF Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, 9.7.2007. godine

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, 28.12.2004. godine

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“ br. 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 120/12 i 74/13 )

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Službeni glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12 i 120/12)

PDF Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV, 9.7.2007. godine

PDF Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV, 24.9.2004. godine
PDF Obrazac REF 1
PDF Obrazac REF 2
PDF Obrazac REF 3
PDF Obrazac REF 4
PDF Obrazac REF 4E

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15)

PDF Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15)

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV, 29.12.2008. godine

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS“, broj 120/12)

PDF Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV, 23.9.2004. godine

PDF Pravilnik o izmenama poreskih oslobođenja kod PDV, 9.7.2007. godine

PDF Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima, 16.9.2004. godine

PDF Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik, 17.9.2004. godine

PDF Pravilnik o utvrđivanju novoizgrađenih građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata čiji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV, 21.9.2004. godine

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, 28.12.2004. godine

PDF Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, 17.9.2004. godine

PDF Pravilnik o dopunama pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza, 28.12.2004. godine
PDF Obrazac POD

PDF Uredba o dopuni uredbe o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, 29.12.2004. godina


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd