Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis Finansije, broj 1-6/2016

Časopis Finansije, broj 1-6/2016
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
71 godina, br. 1−6/2016
Beograd


S A D R Ž A J
 

Goran NIKOLIĆ
FISKALNA KONSOLIDACIJA U SRBIJI 2014−2016: REZULTATI I PERSPEKTIVE
str. 5 – 20

Branimir KALAŠ, Nino STAMESKI, Lazar DREČ
PERSPEKTIVE JAVNOG DUGA U SRBIJI
str. 21 – 34

Radovan KOVAČEVIĆ
EFEKTI APRESIJACIJE DOLARA NA PRIVREDU EVROZONE, JAPANA I ZEMALjA SA TRŽIŠTEM U NASTAJANjU
str. 35 – 55


Marko PAUNOVIĆ, Jelena MILjKOVIĆ
NEZAVISNE FISKALNE INSTITUCIJE: PREGLED IZABRANIH REŠENjA
str. 56 – 78

Vladimir ZAKIĆ
POLITIKA DIVIDENDI AKCIONARSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 79 – 92

Jelena BRDAR, Maja BODROŽIĆ
MOGUĆNOST KORIŠĆENjA PROIZVODA CASH MANAGEMENT-a OD STRANE KOMPANIJA U SRBIJI U CILjU POBOLjŠANjA LIKVIDNOSTI
str. 93 – 111

PRIKAZI

Snežana R. STOJANOVIĆ: „EVROPSKO PORESKO PRAVO“
dr Biljana Vitković
str. 112 – 116


Časopis Finansije, broj 1-6/2016

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd