Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke > Usluge rezervacije i izdavanja avio karata za potrebe Ministarstva finansija - Broj javne nabavke JNMV 5/2014

Usluge rezervacije i izdavanja avio karata za potrebe Ministarstva finansija - Broj javne nabavke JNMV 5/2014
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, redni broj JNMV 5/2014 i Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenja postupka javne nabavke, broj: 404-02-52/2014-08 od 14. marta 2014. godine, pripremljena je


KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku usluga

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNE NABAVKE: USLUGE
REZERVACIJE I IZDAVANjA AVIO KARATA ZA POTREBE MINISTARSTVA FINANSIJA
Broj javne nabavke JNMV 5/2014


rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 31.03.2014. godine do 12.00 časova
datum otvaranja ponuda: 31.03.2014. godine u 12.30 časova


Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd