Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke > Javna nabavka usluga - pranje službenih automobila, redni broj JNMV 6/2014

Javna nabavka usluga - pranje službenih automobila, redni broj JNMV 6/2014
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS” broj 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, redni broj JNMV 6/2014 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku, broj: 404-02-54/2014 od 21. marta 2014. godine, pripremljena je


KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku usluge

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI


JAVNA NABAVKA USLUGA

PRANjE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

REDNI BROJ JNMV 6/2014Rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 07. aprilom 2014. godine do 12.00 časova
Datum otvaranja ponuda: 07. april 2014. godine, u 12.30 časova


Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd