Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti > Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Službeni glasnik RS" br. 8/2017 i 9/2018)

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Službeni glasnik RS" br. 8/2017 i 9/2018)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),
Vlada donosi


U R E D B U

O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANjE PRAVA NA ISPLATU
DEVIZNE ŠTEDNjE GRAĐANA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se obrazac prijave potraživanja i način prijavljivanja potraživanja po osnovu neisplaćene devizne štednje građana iz člana 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16) (u daljem tekstu: Zakon), način obrade dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu potraživanja, način vršenja konverzije štednih uloga u amortizacione obveznice i način njihovog knjigovodstvenog evidentiranja, način upisa amortizacionih obveznica u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), isplata amortizacionih obveznica i izveštavanja.

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Sl. glasnik RS“, br. 8/2017 i 9/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Obrazac 1 - prijava potraživanja

Obrazac 2 - potvrda o stanju deviznog štednog uloga

Obrazac 3 - potvrda o prometu deviznog štednog uloga


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd