Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Prijave nepravilnosti
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Prijave nepravilnosti, nezakonitosti i prevara u korišćenju budžetskih i drugih javnih sredstava, kao i finansijskih sredstava EU

U cilju stvaranja uslova da svi građani, državni i drugi organi, institucije i udruženja mogu dostaviti saznanja i sumnje o nepravilnostima i nezakonitostima u postupanju i korišćenju budžetskih i drugih javnih sredstava, što za posledicu može da ima ili ima nanošenje štete nacionalnom budžetu (budžetu Republike Srbije, autonomne pokrajine i/ili jedinice lokalne samouprave), odnosno budžetu Evropske unije, omogućeno je da se Sektoru za kontrolu javnih sredstava u Ministarstvu finansija, pored redovne pošte, prijava dostavi i elektronskim putem.

U prijavi je potrebno navesti što preciznije i detaljnije informacije i, ukoliko je moguće, dostaviti prateću dokumentaciju.

Možete nas kontaktirati anonimno.

Identitet lica koje izvrši prijavu čuva se u tajnosti.

U nastavku su adrese na koje se mogu izvršiti prijave o saznanjima i sumnjama, kao i eventualnim dokazima koji na to ukazuju.

Za budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine i/ili jedinice lokalne samouprave

saznanja, sumnje i dokazi mogu se prijaviti:

na elektronsku adresu
budzetska.inspekcija@mfin.gov.rs

ili poštom na adresu
Ministarstvo finansija Republike Srbije
Sektor za kontrolu javnih sredstava
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

Svaka pristigla prijava će biti uzeta u razmatranje i služiće za određivanje budućih aktivnosti Budžetske inspekcije Ministarstva finansija u zavisnosti od značaja i veličine pojave na koju se u prijavama ukazuje.

Za budžet Evropske unije

sumnje na počinjenu nepravilnost ili prevaru u upravljanju, sprovođenju i/ili korišćenju novčanih sredstava Evropske unije mogu se prijaviti:

na elektronsku adresu 
afcos.serbia@mfin.gov.rs
i/ili Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF)
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en

ili poštom na adresu
Ministarstvo finansija Republike Srbije
Sektor za kontrolu javnih sredstava
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

i/ili poštom na adresu
European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Nepravilnost znači svako kršenje neke odredbe važećih pravila i ugovora koje je posledica postupka ili propusta poslovnog subjekta, a koje kao posledicu ima ili bi moglo da ima, to da je opšti budžet Evropske unije zadužen neopravdanom troškovnom stavkom.

Prevara znači svaka namerna radnja ili propust koji se odnosi na: upotrebu ili predstavljanje lažnih, netačnih ili nepotpunih tvrdnji ili dokumenata, što kao posledicu ima protivpravno prisvajanje ili zadržavanje novčanih sredstava iz opšteg budžeta Evropske unije, odnosno iz budžeta kojima upravljaju Unija ili neko drugo telo u njeno ime, neobelodanjivanje informacije suprotno određenoj obavezi koje ima iste posledice ili protivpravno korišćenje takvih novčanih sredstava za potrebe različite od onih za koje su prvobitno odobrena.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd