Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Пријаве неправилности
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Пријаве неправилности, незаконитoсти и превара у коришћењу буџетских и других јавних средстава, као и финансијских средстава ЕУ

У циљу стварања услова да сви грађани, државни и други органи, институције и удружења могу доставити сазнања и сумње о неправилностима и незаконитостима у поступању и коришћењу буџетских и других јавних средстава, што за последицу може да има или има наношење штете националном буџету (буџету Републике Србије, аутономне покрајине и/или јединице локалне самоуправе), односно буџету Европске уније, омогућено је да се Сектору за контролу јавних средстава у Министарству финансија, поред редовне поште, пријава достави и електронским путем.

У пријави је потребно навести што прецизније и детаљније информације и, уколико је могуће, доставити пратећу документацију.

Можете нас контактирати анонимно.

Идентитет лица које изврши пријаву чува се у тајности.

У наставку су адресе на које се могу извршити пријаве о сазнањима и сумњама, као и евентуалним доказима који на то указују.

За буџет Републике Србије, аутономне покрајине и/или јединице локалне самоуправе

сазнања, сумње и докази могу се пријавити:

на електронску адресу
budzetska.inspekcija@mfin.gov.rs

или поштом на адресу
Министарство финансија Републике Србије
Сектор за контролу јавних средстава
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Свака пристигла пријава ће бити узета у разматрање и служиће за одређивање будућих активности Буџетске инспекције Министарства финансија у зависности од значаја и величине појаве на коју се у пријавама указује.

За буџет Европске уније

Сумње на почињену неправилност или превару у управљању, спровођењу и/или коришћењу новчаних средстава Европске уније могу се пријавити:

на електронске адресе 
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ cfcu.nepravilnosti@mfin.gov.rs
Сектор за управљање средствима ЕУ ipa.nepravilnosti@mfin.gov.rs
Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ afcos.serbia@mfin.gov.rs

и/или Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ)
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en

или поштом на адресу
Министарство финансија Републике Србије
Сектор за контролу јавних средстава
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

и/или поштом на адресу
European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Неправилност значи свако кршење неке одредбе важећих правила и уговора које је последица поступка или пропуста пословног субјекта, а које као последицу има или би могло да има, то да је општи буџет Европске уније задужен неоправданом трошковном ставком.

Превара значи свака намерна радња или пропуст који се односи на: употребу или представљање лажних, нетачних или непотпуних тврдњи или докумената, што као последицу има противправно присвајање или задржавање новчаних средстава из општег буџета Европске уније, односно из буџета којима управљају Унија или неко друго тело у њено име, необелодањивање информације супротно одређеној обавези које има исте последице или противправно коришћење таквих новчаних средстава за потребе различите од оних за које су првобитно одобрена.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд