Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Interna akta > Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, broj: 110-00-113/2014-27, od 26. 3. 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, broj: 110-00-113/2014-27, od 26. 3. 2014. godine
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12),
ministar finansija donosi

PRAVILNIK
 
o bližem uređivanju postupka javne nabake


I Predmet uređivanja

Sadržaj

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak javne nabavke unutar Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), a naročito: način planiranja nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost za planiranje, ciljevi postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke (u daljem tekstu: Zakon).

Ovim pravilnikom se uređuju i nabavke dobara ili usluga ili ustupanje izvođenja radova, na koje se ne primenjuju propisi kojima se uređuju javne nabavke.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, broj: 110-00-113/2014-27, od 26. 3. 2014. godine


Napomena: Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (interni akt Ministarstva finansija) donet je 2014. godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/14) i biće usklađen sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 68/15) i podzakonskim aktima  kada isti budu doneti.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd