Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis Finansije, broj 1-6/2015

Časopis Finansije, broj 1-6/2015
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
70 godina, br. 1-6/2015   
Beograd

S A D R Ž A J

TEMATSKI BLOK

IZAZOVI ODRŽIVOG BUDžETSKOG SISTEMA U USLOVIMA EKONOMSKIH REFORMI U REPUBLICI SRBIJI

Prof. dr Petar ĐUKIĆ
IZGLEDI ZA REALIZACIJU PROGRAMA FISKALNE KONSOLIDACIJE SRBIJE U 2015. I NAREDNIM GODINAMA
str. 7−31

Prof. dr Mileva ANĐELKOVIĆ, prof. dr Marina DIMITRIJEVIĆ
FISKALNA KONSOLIDACIJA KAO IMPERATIV UPRAVLjANjA JAVNIM FINANSIJAMA U REPUBLICI SRBIJI
str. 32−47

Dr Snežana STOJANOVIĆ
PROMENE PORESKIH ZAKONA KAO DEO PAKETA EKONOMSKIH REFORMI U REPUBLICI SRBIJI
str. 48−59

Dr Zoran GRUBIŠIĆ, dr Sandra KAMENKOVIĆ
ODRŽIVOST BUDžETSKOG SISTEMA U SRBIJI
str. 60−75

Prof. dr Dejan POPOVIĆ
USKLAĐIVANjE PRAVILA O MESTU PRUŽANjA USLUGA U SRPSKOM ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST SA PORESKIM PRAVOM EVROPSKE UNIJE U FUNKCIJI FISKALNE KONSOLIDACIJE
str. 76−89

Cvjetana CVJETKOVIĆ, MA
EVAZIJA POREZA NA IMOVINU U REPUBLICI SRBIJI
str. 90−103

Prof. dr Vlastimir VUKOVIĆ
UTRŽIVOST I KOMPOZICIJA JAVNOG DUGA: ISKUSTVA RAZVIJENIH EKONOMIJA I POUKE ZA SRBIJU
str. 104−115

Dr Božo DRAŠKOVIĆ, mr Aleksandra TORNjANSKI
PROBLEMI U VEZI SA BUDžETSKIM PRIHODIMA OD NAKNADA I RENTI ZA KORIŠĆENjE PRIRODNIH RESURSA
str. 116−147

KONSTITUTIVNE TEME
Dr Mališa ĐUKIĆ
BANKARSKA UNIJA I FISKALNE POZICIJE ZEMALjA ČLANICA EU
str. 148−161

Dr  Goran NIKOLIĆ
SVET NA PRAGU TREĆE DECENIJE 21. VEKA: REBALANSIRANjE (EKONOMSKE) MOĆI
str. 162−186

Dr Damir ZAKLAN
FUNDAMENTI  I  EFEKTI  RECENTNE  MONETARNE POLITIKE U RAZVIJENIM ZEMLjAMA
str. 187−207

PRIKAZI

Dejan POPOVIĆ: „PORESKO PRAVO“
Svetislav V. Kostić
str. 208−211   

Dr Gorana KRSTIĆ, dr Dejan ŠOŠKIĆ: „EKONOMSKA STATISTIKA“
Biljana Vitković
str. 212−218a

Časopis Finansije, broj 1-6/2015bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd