Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis Finansije, broj 1-6/2006

Časopis Finansije, broj 1-6/2006
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Časopis Finansije, broj 1-6/2006
ISSN 0015-2145                
UDK 336

Sadržaj:

ČLANCI
· Dr Vlastimir Vuković - TRŽIŠNA KONCENTRACIJA DOMAĆIH BANAKA
· Mr Dušan Banićević, dr Vladimir Vasić - STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U PROCESU TRANZICIJE I RAZVOJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU
· Mr Saša Muminović, dr Vladan Pavlović - INVESTICIONI FONDOVI – NEISKORIŠĆENI POTENCIJAL U SRBIJI
· Prof. dr Pero Petrović - OPOREZIVANjE DOHOTKA OD KAPITALA: EVROPSKA UNIJA I ZEMLjE U TRANZICIJI
· Dr Snežana Stojanović - BUDžET EVROPSKE UNIJE
· Dr Ljiljana Lučić - BAZELSKI SPORAZUM II I NjEGOV UTICAJ NA ODNOS BANAKA I NAČIN FINANSIRANjA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA
· Mr Mirko Lalović - ULOGA I ZNAČAJ VOJNIH PRIHODA
· Vladimir Njegomir - UPRAVLjANjE RIZIKOM IZ UGLA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
· Milan Janković, Nataša Stojanović - OCENA POTROŠAČKOG VIŠKA KAO MERA DRUŠTVENOG TROŠKA UŠTEDE VODE
· Nermina Pobrić - PROCEDURE I NAČINI TRGOVANjA NA BERZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIKAZI

· SVETSKI OECD FORUM O OPOREZIVANjU – 11. GODIŠNjI MEUNARODNI PORESKI SASTANAK O PORESKIM UGOVORIMA
Mr Dejan Dabetić
· Prof. dr Sofija Adžić
„PRIVREDNI SISTEM I EKONOMSKA POLITIKA“
Novica Supić
· Sebastijan Nouks, Ijan Mejdžor, Alan
Grinvud, Dominik Alen, Mark Gudman
„UPRAVLjANjE PROJEKTIMA: KAKO ZAVRŠITI POSAO NA VREME I U SKLADU SA BUDžETOM”
Mr Biljana Vitković
· Bogoljub Milosavljević
„SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI“
Mr Jovica Cvetković
· Prof. dr Dragan Mikerević
„STRATEŠKI I FINANSIJSKI MENADžMENT“
Omer Markišić

 

Preuzmite ceo tekst:

PDF Časopis Finansije 1-6-2006bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd