Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2008

Časopis ''Finansije'', broj 1-6/2008
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

Republika Srbija
Ministarstva finansija
Časopis Finansije, broj 1-6/2008
Broj 1-6/2008. Beograd ISSN 0015-2145 UDK 336

Iz sadržaja:


Dr Marinko BOŠNjAK
SOCIOEKONOMSKI I STRUKTURNI NAPREDAK SRBIJE
U TRANZICIONOM PERIODU 2001-2007. GODINA

Prof. dr Srđan MARINKOVIĆ
ORGANIZACIONI ASPEKTI INTERNACIONALIZACIJE I STABILNOST BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE

Prof. dr Ljiljana LUČIĆ
INVESTICIONI FONDOVI SA OSVRTOM NA ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA REPUBLIKE SRBIJE

Dr Saša MUMINOVIĆ, Dr Vladan PAVLOVIĆ
PRIMENLjIVOST FOKUSIRANOG INVESTIRANjA NA BEOGRADSKOJ BERZI
Dr Snežana STOJANOVIĆ
VANBUDžETSKO FINANSIRANjE U EVROPSKOJ UNIJI

Prof. dr Vlastimir VUKOVIĆ
STRANI KREDITI – EKSPANZIJA I IMPLIKACIJE

Dr Ksenija DENČIĆ-MIHAJLOV
GOTOVINA I AKCIJE KAO ALTERNATIVNI OBLICI FINANSIRANjA PREUZIMANjA PREDUZEĆA

Mr Vladimir NjEGOMIR
SEKJURITIZACIJA U FUNKCIJI FINANSIRANjA I UPRAVLjANjA RIZIKOM OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
SISTEMI SPREČAVANjA PRANjA NOVCA

 

Preuzmite ceo tekst:

PDF Časopis Finansije 1-6-2008bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd