Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Časopis "Finansije" > Časopis Finansije, broj 1-6/2014

Časopis Finansije, broj 1-6/2014
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
"FINANSIJE"
Časopis za teoriju i praksu finansija
69 godina, br. 1-6/2014.
Beograd

S A D R Ž A J


OPŠTE NAPOMENE:

Mr Vesna ĐUKIĆ
PISMO UREDNIKA AUTORIMA, SARADNICIMA I ČITAOCIMA
str. 7
Prof. dr Dejan POPOVIĆ
U ZNAK ZAHVALNOSTI
str. 9

SRBIJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI I FINANSIJAMA

Dr Goran NIKOLIĆ
STRUKTURNO UNAPREĐENJE DOMAĆEG ROBNOG IZVOZA 2000-2014.
str. 11
Dr Ratko RADOSAVLjEVIĆ
FINANSIJSKA INTEGRACIJA EVROPSKE UNIJE I FINANSIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE
str. 24
Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, dr Renata PINDžO, Ana VJETROV
ANALIZA HARMONIZACIJE BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE SA REGULATIVOM EU U PROCESU EVROINTEGRACIJA ZEMLjE
STR. 45
Prof. dr Zoran GRUBIŠIĆ, dr Sandra KAMENKOVIĆ, msc Ivana RAIČEVIĆ
ANALIZA ISPUNjENOSTI MASTRIHSTSKIH KRITERIJUMA KONVERGENCIJE U SRBIJI
str. 59
FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Mr Vlado KOVAČEVIĆ
ZNAČAJ RAZVOJA DERIVATNIH BERZI ZA UPRAVLjANjE RIZIKOM POSLOVANjA U SRBIJI
str. 73
Dr Vladimir ZAKIĆ
ZNAČAJ TRŽIŠTA OBVEZNICA ZA RAZVOJ KORPORATIVNIH PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 73
Mr Jelena BRDAR, Mr Maja BODROŽIĆ
FUNDAMENTALNA ANALIZA U FUNKCIJI OTKRIVANjA TRENDA KRETANjA CENA AKCIJA NA SEKUNDARNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
str. 95
EVROPSKA MONETARNA I FINANSIJSKA REGULATIVA

Dr Dragan MOMIROVIĆ
EVROPSKA CENTRALNA BANKA-IZLAZ IZ NESTANDARDNE MONETARNE POLITIKE
str. 109
Mr Slobodanka JOVIN, dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mba Mirela MOMČILOVIĆ
OPERATIVNI RIZICI U SVETLU BAZELSKIH SPORAZUMA I SVETSKA FINANSIJSKA KRIZA
str. 128

TEORIJSKA EKONOMIJA

Prof. dr Petar ĐUKIĆ
RASPRAVA O EKONOMSKO-FINANSIJSKIM APSURDIMA: U OGLEDALU TEORIJE I STVARNOSTI
str. 152

JUBILEJI

130 GODINA NARODNE BANKE SRBIJE 1884-2014.
Dr Milan ŠOJIĆ, mr Branko HINIĆ
str. 170
PRIKAZI

Dr Ratko RADOSAVLjEVIĆ, dr Branko VASILjEVIĆ
„FINANSIJSKA INTEGRACIJA EVROPSKE UNIJE I FINANSIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE“
Aleksandar Maksimović
str. 176
Radovan KOVAČEVIĆ
„MEĐUNARODNE FINANSIJE“
Dr Biljana Vitković
str. 184
Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ
„EKOLOŠKA ENERGETIKA − ŠIRENjE PRIMENE“
Mr Jasmina Knežević
str. 192
HRONIKA
uređivanja i izdavanja časopisa FINANSIJE
1946-2014.
str. 200

Preuzmite dokument:

Časopis Finansije, broj 1-6/2014

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd