Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Међународни рачуноводствени стандарди > Међународни рачуноводствени стандарди (IAS)

Међународни рачуноводствени стандарди (IAS)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Међународни рачуноводствени стандард 1 (IAS 1) - Презентација финансијских извештаја

Међународни рачуноводствени стандард 2 (IAS 2) – Залихе

Међународни рачуноводствени стандард 7 (IAS 7) - Извештај о токовима готовине

Међународни рачуноводствени стандард 8 (IAS 8) - Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке

Међународни рачуноводствени стандард 10 (IAS 10) - Догађаји после извештајног периода

Међународни рачуноводствени стандард 11 (IAS 11) - Уговори о изградњи

Међународни рачуноводствени стандард 12 (IAS 12) - Порези на добитак

Међународни рачуноводствени стандард 16 (IAS 16) - Некретнине, постројења и опрема

Међународни рачуноводствени стандард 17 (IAS 17) – Лизинг

Међународни рачуноводствени стандард 18 (IAS 18) – Приходи

Међународни рачуноводствени стандард 19 (IAS 19) - Примања запослених

Међународни рачуноводствени стандард 20 (IAS 20) – Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне помоћи

Међународни рачуноводствени стандард 21 (IAS 21) - Ефекти промена девизних курсева

Међународни рачуноводствени стандард 23 (IAS 23) - Трошкови позајмљивања

Међународни рачуноводствени стандард 24 (IAS 24) - Обелодањивања повезаних страна

Међународни рачуноводствени стандард 26 (IAS 26) - Рачуноводство и извештавање планова пензијских примања

Међународни рачуноводствени стандард 27 (IAS 27) - Појединачни финансијски извештаји

Међународни рачуноводствени стандард 28 (IAS 28) - Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате

Међународни рачуноводствени стандард 29 (IAS 29) - Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредамa

Међународни рачуноводствени стандард 32 (IAS 32) - Финансијски инструменти: презентација

Међународни рачуноводствени стандард 33 (IAS 33) - Зарада по акцији

Међународни рачуноводствени стандард 34 (IAS 34) - Периодично финансијско извештавање

Међународни рачуноводствени стандард 36 (IAS 36) - Умањење вредности имовине

Међународни рачуноводствени стандард 37 (IAS 37) - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

Међународни рачуноводствени стандард 38 (IAS 38) - Нематеријална имовина

Међународни рачуноводствени стандард 39 (IAS 39) - Финансијски инструменти: признавање и одмеравање

Међународни рачуноводствени стандард 40 (IAS 40) - Инвестиционе некретнине

Међународни рачуноводствени стандард 41 (IAS 41) – Пољопривреда


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд