У јулу негативна инфлација
26.07.2006.

Први пут после 10 година инфлација у Србији на месечном нивоу је негативна. Према проценама Министарства финансија инфлација у јулу износи - 0,1%.