Делатности ослобођене од обавезе увођења фискалних каса
22.07.2004.

Министарство финансија објавило је које би, новим подзаконским актом, требало да буду ослобођене обавеза евидентирања промета преко фискалних каса.