Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије
27.07.2016.

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 27. јула 2016. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 10.606.720.000 динара, односно 106,07 одсто обима емисије. Реализовано је 490.672 комада државних записа, укупне номиналне вредности 4.906.720.000 динара.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јулу 2016. године.

Државни записи су продати по стопи приноса од 3,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 04. августа 2017. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, мања је за 0,42 процентна поена у односу на аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јуна 2016. године.