Помоћ Србији - Стање рачуна
12.01.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 9. јануар
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.430.384.725,01 2.451.583.082,22                    21.198.357,21   21.198.357,21
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 716.252,56                            13.252,56                  122,7702               1.627.019,44
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.422.999,13                          422.999,13                  122,7702             51.931.687,79
 
USD
12.100.000,00 12.308.850,66                          208.850,66                  103,4203             21.599.397,91
 
CHF
0,00 157.937,01                          157.937,01                  102,1893             16.139.472,50
 
GBP
0,00 53.707,01                            53.707,01                  156,9149               8.427.430,10
 
RUB
0,00 19.856.205,24                    19.856.205,24                       1,6904             33.564.929,34
 
NOK
0,00 172.690,00                          172.690,00                    13,5266               2.335.908,55
 
DKK
0,00 24.400,00                            24.400,00                    16,5018                   402.643,92
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,8597               3.763.249,75
 
CAD
0,00 29.088,72                            29.088,72                    87,3312               2.540.352,82
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    85,2985             32.413.003,51
 
JPY
0,00 272.564.341,00                 272.564.341,00                  0,875180          238.542.859,96
УКУПНО
 
                 434.486.312,80
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 110.931.170,76
ВИП 42.764.845,00
Теленор 90.002.026,77