Помоћ Србији - Стање рачуна
30.12.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 29. децембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.400.384.725,01 2.439.029.174,30                    38.644.449,29               38.644.449,29
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 715.909,19                            12.909,19                  121,0481               1.562.632,92
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.407.610,78                          407.610,78                  121,0481             49.340.510,46
 
USD
12.100.000,00 12.146.554,66                            46.554,66                    99,7512               4.643.883,20
 
CHF
0,00 157.937,01                          157.937,01                  100,6219             15.891.922,03
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  154,7930               8.296.441,97
 
RUB
0,00 19.856.205,24                    19.856.205,24                       1,6790             33.338.568,60
 
NOK
0,00 172.690,00                          172.690,00                    13,3643               2.307.880,97
 
DKK
0,00 24.400,00                            24.400,00                    16,2633                   396.824,52
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,7025               3.717.246,90
 
CAD
0,00 29.088,72                            29.088,72                    85,6796               2.492.309,89
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    81,1260             30.827.474,37
 
JPY
0,00 272.564.341,00                 272.564.341,00                  0,829040          225.966.741,26
УКУПНО
 
                 417.426.886,37
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 110.520.070,76
ВИП 42.764.845,00
Теленор 90.002.026,77