Помоћ Србији - Стање рачуна
16.12.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 15. децембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.330.334.725,01 2.396.825.039,55                    66.490.314,54               66.490.314,54
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 715, 553.34  12,553.34                    122,2093               1.534.134,89
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.312.159,64                          312.159,64                  122,2093             38.148.811,09
 
USD
12.100.000,00 12.143.629,08                            43.629,08                    98,0970               4.279.881,86
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  101,7139             15.838.003,60
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  153,5679               8.230.780,27
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       1,5880             31.461.623,12
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,1545               2.245.341,61
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,4233                   389.232,21
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,8606               3.763.513,12
 
CAD
0,00 29.088,72                            29.088,72                    84,2939               2.452.001,65
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    80,6928             30.662.860,54
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                  0,836363          227.232.329,94
УКУПНО
 
                 432.728.828,44
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 109.521.558,61
ВИП 42.764.845,00
Теленор 89.809.057,61