Помоћ Србији - Стање рачуна
05.12.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 4. децембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.330.314.725,01 2.376.762.555,77                    46.447.830,76               46.447.830,76
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 715.535,35                            12.535,35                  121,2160               1.519.484,98
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.310.189,64                          310.189,64                  121,2160             37.599.947,40
 
USD
11.000.000,00 12.143.629,08                      1.143.629,08                    97,9286          111.993.994,72
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  100,7698             15.690.996,56
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  153,0892               8.205.123,38
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       1,8000             35.661.789,43
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,8569               2.365.234,26
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,2894                   386.058,78
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0536               3.819.992,45
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    85,9566                   152.229,14
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    81,9858             31.154.194,07
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                  0,815501          221.564.311,55
УКУПНО
 
                 516.561.187,49
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 109.521.558,61
ВИП 42.654.545,00
Теленор 89.809.057,61