Помоћ Србији - Стање рачуна
10.11.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 7. новембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.314.725,01 2.296.653.445,23                 106.338.720,22            106.338.720,22
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 715.271,78  12,271,78                    119,6775               1.468.655,95
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.302.828,34                          302.828,34                  119,6775             36.241.738,66
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    95,8954             61.521.126,17
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                    99,3999             15.477.687,65
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  152,5331               8.175.318,09
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,0550             40.713.876,27
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,1201               2.410.159,87
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0844                   381.200,28
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,9787               3.798.073,79
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,6975                   149.999,27
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    83,1729             31.605.286,14
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8400          228.225.632,37
УКУПНО
 
                 536.507.474,72
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 107.798.069,45
ВИП 42.517.445,00
Теленор 89.413.683,46