Помоћ Србији - Стање рачуна
04.11.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 3. новембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.314.725,01 2.285.254.139,28                    94.939.414,27               94.939.414,27
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 715.266,55  12,266,55                   119,1121               1.461.094,53
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.217.198,34                          217.198,34                  119,1121             25.870.950,39
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    95,1071             61.015.396,97
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                    98,7417             15.375.198,47
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  152,1227               8.153.321,87
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,1813             43.216.145,16
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,9724               2.384.948,96
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9992                   379.181,04
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,8242               3.752.861,06
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    83,8168                   148.439,55
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    82,9992             31.539.281,00
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8388          227.899.331,44
УКУПНО
 
                 516.135.564,72
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 107.798.069,45
ВИП 42.517.445,00
Теленор 89.413.683,46