Помоћ Србији - Стање рачуна
25.09.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна каo и уплата путем PayPal-a за помоћ угроженима у поплавама на дан - 24. септембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Износ у

оригиналној

валути

Средњи курс

Износ у

RSD

Динарски рачун RSD 16.884.646,00   16.884.646,00
PayPal Рачун EUR 10.329,43 118,5642 1.224.700,60
Девизни рачун EUR 90.204,25 118,5642 10.694.994,74
  USD 11.594.665,08 92,2176 1.069.232.186,00
  CHF 153.442,30 98,1817 15.065.225,87
  GBP 47.486,60 151,2684 7.183.222,00
  RUB 19.283.000,00 2,3892 46.070.943,60
  NOK 140.690,00 14,5265 2.043.733,29
  DKK 23.700,00 15,9249 377.420,13
  SEK 292.639,00 12,9049 3.776.477,03
  CAD 1.771,00 83,2438 147.424,77
  AUD 280.930,00 81,7684 22.971.196,61
  JPY 265.540.762,00 0,8494 225.550.323,24
УКУПНО       1.421.222.494,36


*Инфoрмaциje o уплaтaмa нa рaчун Влaдe Србиje зa пoмoћ стaнoвништву угрoжeнoм oд пoплaвa путeм СMС брoja 1003 бићe oбjaвљивaнe у склaду сa динaмикoм нaплaтe рaчунa мoбилних oпeрaтeрa.