Помоћ Србији - Стање рачуна
01.07.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан - 30. јун у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Износ у

оригиналној

валути

Средњи

курс

Износ у RSD
Динарски рачун
RSD
1.797.434.248,96   1.797.434.248,96
PayPal Рачун
EUR
692.947,07 115,7853 80.233.084,38
Девизни рачун
EUR
3.565.710,00 115,7853 412.856.802,10
USD
11.078.412,68 84,8493 939.995.561,00
CHF
135.406,30 95,1947 12.889.962,11
GBP
876,07 144,4608 126.557,77
RUB
11.403.000,00 2,5143 28.670.562,90
NOK
122.930,00 13,8349 1.700.724,26
DKK
23.700,00 15,5254 367.951,98
SEK
270.231,00 12,5852 3.400.911,18
CAD
1.771,00 79,4628 140.728,62
AUD
160.965,00 79,9346 12.866.672,89
JPY
61.540.762,00 0,8374 51.534.234,10
УКУПНО
    3.342.218.002,25