Помоћ Србији - Стање рачуна
26.06.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан - 25. јун у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Износ у

оригиналној

валути

Средњи

курс

Износ у RSD
Динарски рачун
RSD
1.707.878.658,43   1.707.878.658,43
PayPal Рачун
EUR
690.611,35 115,5449 79.796.619,37
Девизни рачун
EUR
3.392.393,09 115,5449 391.973.720,30
USD
11.061.920,21 84,9033 939.193.530,20
CHF
135.206,30 94,9658 12.839.974,44
GBP
876,07 144,0709 126.216,19
RUB
7.903.000,00 2,5088 19.827.046,40
NOK
122.930,00 13,8943 1.708.026,30
DKK
23.700,00 15,4977 367.295,49
SEK
270.231,00 12,6226 3.411.017,82
CAD
1.771,00 78,9619 139.841,52
AUD
160.965,00 79,456 12.789.635,04
JPY
61.540.762,00 0,833 51.263.454,75
УКУПНО
    3.221.315.036,25