Помоћ Србији - Стање рачуна
20.06.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан - 19. јун у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Износ у

оригиналној

валути

Средњи

курс

Износ у RSD
Динарски рачун
RSD
1.641.860.036,08   1.641.860.036,08
PayPal Рачун
EUR
684.572,65 115,4275 79.018.509,56
Девизни рачун
EUR
3.365.739,87 115,4275 388.498.938,8
USD
11.057.523,92 84,9044 938.832.433,9
CHF
134.656,30 94,7136 12.753.782,94
GBP
876,07 144,2663 126.387,38
RUB
7.903.000,00 2,4674 19.499.862,2
NOK
122.930,00 14,1248 1.736.361,66
DKK
23.700,00 15,4751 366.759,87
SEK
270.231,00 12,7747 3.452.119,96
CAD
1.771,00 78,3994 138.845,34
AUD
160.965,00 79,5284 12.801.288,91
JPY
51.540.762,00 0,8331 42.938.608,82
УКУПНО
    3.142.023.935,42